JML-diving

Menu
MENU

Aktualności

Nowa realizacja – pierwsze piece Funeris ZERO na Słowacji

24.07.2018

Mamy przyjemność poinformować, że w wyniku wygrania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Miasto Bańska Bystrzyca, w dniu 17.07.2018 roku nasza spółka wraz ze spółkami JML INDUSTRY sp. z o.o., JML SERVICE sp. z o.o. oraz JML GLOBAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. podpisała umowę z Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) na kompleksową rekonstrukcję krematorium. Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego Bańska Bystrzyca przy udziale Burmistrza Pana Jána Nosko i Naczelnika Urzędu Miasta Pana Martina Adamec. Strony umowy reprezentowali Pan Ivan Sabo – Dyrektor ZAaRES oraz prezes zarządu Pan Maciej Labuś. Jest to jeden z największych kontraktów w branży kremacyjnej zawarty w tym roku w Europie – wartość kontraktu przekracza 1 mln euro netto.

Jest to duży zaszczyt dla naszej firmy realizować tak wymagający i kompleksowy projekt. W ramach umowy zostanie wykonana niezbędna dokumentacja projektowa oraz kompletna renowacja pomieszczeń krematorium. Wymienione zostaną stare piece kremacyjne mające ponad 40 lat na nowoczesne piece Funeris ZERO, z zaawansowanym systemem sterowania, gwarantujące wysoki stopień oczyszczenia spalin. Funeris ZERO to obecnie najbardziej zaawansowany piec kremacyjny na rynku. Wysokiej jakości materiały ogniotrwałe i podzespoły, inteligentne adaptacyjne sterowanie gwarantują najniższy całkowity koszt posiadania instalacji. Dodatkowo, aby zapewnić jak najlepszy efekt ekologiczny, piece dostarczone do Bańskiej Bystrzycy będą jako pierwsze piece na Słowacji wyposażone w dodatkowy system rekuperacji, wykorzystujący ciepło spalin do obniżenia zużycia energii przez piec kremacyjny. W celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi rodzin zmarłych linie kremacyjne zostaną doposażone w systemy informatyczne zastosowane po raz pierwszy na Słowacji: system identyfikacji (Funeris IDENTITY), gwarantujący na każdym etapie od przyjęcia ciała zmarłego do momentu wydania prochów pełną identyfikację i rejestrację procesu, wykluczającą jakąkolwiek pomyłkę; system zdalnego uczestnictwa w ceremonii (Funeris CEREMONY), umożliwiający bliskim zmarłego, którzy nie mogą przybyć na pogrzeb, zdalne pasywne (pogląd) i aktywne (możliwość przemówienia zdalnego na ceremonii) uczestnictwo w ceremonii. Funeris CEREMONY pozwala w tych trudnych chwilach na uczestnictwo osób, które z powodu niepełnosprawności ruchowej muszą zostać w domu. Pozwala także na udział w ceremonii tych członków rodziny, którzy przebywają za granicą.

O trudności kontraktu świadczy krótki czas jego wykonana – tylko 120 dni oraz to, że wszystkie prace będą się odbywać na miejscu, w tym produkcja pieców przy równoczesnym funkcjonowaniu jednego ze starych pieców tak, aby zapewnić nieprzerwaną obsługę mieszkańców.

Całość instalacji jest objęta 5 letnią gwarancją i serwisem, co zredukuje koszty eksploatacji instalacji wyłącznie do kosztów energii.

Użycie najwyższej jakości materiałów zapewni długoletnią trwałość instalacji.

Krematorium Banska Bystrica Krematorium Banska Bystrica_contract