JML-diving

Menu
MENU

Doświadczenie w projektowaniu krematorium

Niestety, w polskiej kulturze procedur administracyjnych, kiedy często miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pisane są nieprecyzyjnie, pozostawiają wiele obszarów do interpretacji. Jeśli do tego dołożymy brak odpowiedzialności urzędników za działanie na szkodę biznesu inwestorów oraz polityczny charakter decyzji o pozwoleniu na budowę krematorium, to często osoby wydające pozwolenia na budowę wolą przesunąć decyzję na inny urząd – wyższą instancję lub sąd administracyjny, co samo w sobie generuje opóźnienia, a więc szkody dla Inwestora. Przy odwołaniach dochodzimy do drugiego ważnego momentu, gdzie liczy się doświadczenie w projektowaniu krematoriów. Brak doświadczenia projektanta skutkuje często brakami w projekcie lub wręcz umieszczeniem treści niepożądanej (przez zasadę kopiuj-wklej z innych projektów). O ile zwykle nie stanowi to problemu przy standardowych projektach (projektant nanosi poprawki), to przy projektach krematoriów często skutkuje odmową wydania pozytywnej decyzji. Błąd projektanta wykryty dopiero w procedurze odwoławczej skutkuje wydłużeniem procedury i daje możliwość składania ponownego odwołania przez oponentów. Ważnym jest, by pracować z doświadczonym projektantem, który wie, gdzie czają się zagrożenia, jak ominąć administracyjne „miny”, na jakie elementy zwracać uwagę w części opisowej projektu budowlanego, jakich procedur dopełnić oraz posiada wiedzę na temat tego co może, a czego nie może urzędnik podejmujący decyzję o pozwoleniu budowlanym.

Należy także zawsze patrzeć na zakres projektu – nasza firma wykonuje zawsze wielobranżowy, kompletny projekt – po uzyskaniu pozwolenia można już budować obiekt. Jest to bardzo istotne, gdyż na rynku działa wielu projektantów, którzy projektują tylko architekturę, a np. media są wykonane w osobnym projekcie – pozwoleniu. Taka usługa jest tańsza, ale nie zawiera wszystkich projektów. Rozbijanie projektu na kilka daje oponentom kolejne szanse na protesty.