JML-diving

Menu
MENU

Urządzenia dodatkowe

Wstęp

Kompletna linia kremacyjna składa się z pieca, komina i układu spalinowego, układu wentylatorów, dystrybucji powietrza, wózka do wprowadzania i urządzenia rozdrabniającego. Jest to w pełni wyposażona linia – nie potrzebuje żadnych zewnętrznych urządzeń do przeprowadzania prawidłowego procesu spopielania.

więcej

Systemy rekuperacji

Nasz partner, firma Kalfrisa jest specjalistą w obszarze układów odzysku ciepła – projektuje i produkuje takie systemy od wielu lat. Typowy piec kremacyjny posiada moc zainstalowaną o wartości co najmniej 600 kW. W typowej instalacji ciepło wytworzone w procesie spopielania trafia bezpośrednio do atmosfery wraz ze spalinami.

więcej

Dodatkowe systemy filtracji

Są obszary objęte odrębnymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, gdy termiczna filtracja oparta o proces dopalenia gazów w komorze dopalania nie jest wystarczająca. W zależności od wymagań czy przepisów, może być konieczność dalszego ograniczenia jednego lub kilku parametrów emisyjnych np. tlenków azotu NOx, dwutlenku siarki SO2 lub pyłów.

więcej

Systemy transportu wewnętrznego

W dużych spopielarniach, w których zainstalowano kilka pieców i dziennie wykonuje się kilkadziesiąt kremacji, istotnym elementem staje się system transportu wewnętrznego, z zachowaniem najwyższych standardów etyki oraz przepisów sanitarnych.

więcej