JML-diving

Menu
MENU

Dodatkowe systemy filtracji

Są obszary objęte odrębnymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, gdy termiczna filtracja oparta o proces dopalenia gazów w komorze dopalania nie jest wystarczająca.

W zależności od wymagań czy przepisów, może być konieczność dalszego ograniczenia jednego lub kilku parametrów emisyjnych np. tlenków azotu NOx, dwutlenku siarki SO2 lub pyłów. W zależności od zastosowanego systemu filtrów bez problemu można osiągnąć oczekiwane wartości emisji.

Uniwersalność stosowanych przez nas rozwiązań powoduje, że dla każdego z oferowanych przez nas pieców można zainstalować na etapie budowy instalacji lub w przyszłości układ filtracji.

Ponieważ filtry dobiera się pod konkretny efekt końcowy jaki chcemy uzyskać (wymagany poziom emisji), racjonalnym jest, aby filtry zainstalowane były w momencie, kiedy nasza instalacja będzie ich wymagać. Ogranicza to wartość inwestycji oraz koszty eksploatacji o koszt eksploatacji filtrów.

Inwestycja w układ filtracji, w sytuacji, gdy ich montaż nie jest wymagany przepisami prawa, nie gwarantuje nam, że obecnie zakupiony układ filtrów będzie zgodny z przyszłymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Zastosowanie układu filtracji wymaga m. in. obniżenia temperatury spalin poniżej 300 °C, więc często wraz z układem filtracji montuje się układ odzysku ciepła. Jeśli nie ma możliwości wykorzystania tego ciepła, to konieczne jest zamontowanie wymiennika ciepła dla układu spaliny-powietrze, oddającego ciepło do atmosfery.

Kompletny układ filtracji składa się z następujących urządzeń:

  • Układ filtrów chemicznych do obniżenia poziomów tlenków azotu NOx;
  • Układ filtrów chemicznych do obniżenia poziomów dwutlenku siarki SO2;
  • Filtr workowy do obniżenia zawartości pyłów;
  • Układy pomocnicze – rurociągi, komin, wentylatory, zbiorniki chemikaliów, zbiorniki odpadów, wymienniki ciepła, układy automatyki, układy monitoringu spalin.