JML-diving

Menu
MENU

Systemy rekuperacji

Nasz partner, firma Kalfrisa jest specjalistą w obszarze układów odzysku ciepła – projektuje i produkuje takie systemy od wielu lat.

Typowy piec kremacyjny posiada moc zainstalowaną o wartości co najmniej 600 kW. W typowej instalacji ciepło wytworzone w procesie spopielania trafia bezpośrednio do atmosfery wraz ze spalinami.

W zależności od modelu pieca i budowy układu spalinowego, temperatura spalin może być zbliżona do temperatury w komorze dopalania, czyli sięgać 800 °C. Jest to ciepło bezpowrotnie tracone. Sposób odzysku traconej energii cieplnej nie jest łatwy, z uwagi na to, że spaliny są agresywne i mają właściwości korozyjnie – wymagania dla materiałów wymiennika są odpowiednio podwyższone. Kolejnym utrudnieniem jest nieciągła praca pieców kremacyjnych, więc oddawana do atmosfery energia nie jest stała. Pobocznym problemem jest teoretyczna, duża ilość energii możliwej do odzyskania (nawet 250 kW z jednego pieca), kiedy spopielarnia ma dużo mniejsze zapotrzebowania na energię wykorzystywaną do celów ogrzewania i podgrzania wody.

Podsumowując, z jednej strony dysponujemy dużą energią możliwą do odzyskania zawartą w medium stawiającym duże wymagania dla wymiennika dostosowanego do nieregularnej pracy, a z drugiej strony brak nam odbiorów tego ciepła o odpowiedniej mocy.

Istotnym problemem jest też społeczne postrzeganie kremacji, które skutkuje budową spopielarni z dala od innych zabudowań oraz brakiem akceptacji mieszkańców na odzyskiwanie ciepła z krematorium.

Ostatnią kwestią, z którą się musi zmierzyć Inwestor, to uwzględnienie w rachunku ekonomicznym kosztów konserwacji i serwisu układu wymienników.

Wszystkie te czynniki składają się na efekt, że jeśli odzysk ciepła nie wynika bezpośrednio z przepisów (ograniczenie temperatury spalin, system filtracji, prawo energetyczne) to jest to mało popularne rozwiązanie w spopielarniach.

Istnieje kilka rozwiązań dla odzysku ciepła w naszej ofercie:

  • Odzysk ciepła w postaci gorącego powietrza – stosowany jako system SAE dla ograniczenia zużycia paliwa przez piec lub do ogrzewania dużych przestrzeni (kościoły, kaplice, sale sportowe, etc.)
  • Odzysk ciepła w postaci gorącej wody (przy dużych instalacjach również pary) – stosowany do podgrzania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania.

Przed przystąpieniem do inwestycji w odzysk ciepła, każdorazowo przygotowujemy odpowiedni biznes plan. Przy obecnych cenach energii (pierwsza połowa 2013 roku), jeśli instalacja nie dotyczy dużej spopielarni (kilka pieców) oraz nie ma dużego zapotrzebowania na odbiór ciepła, to z rachunku ekonomicznego wynika, że nie opłaca się w średniej perspektywie czasowej inwestować w takie systemy. Należy je rozważyć w takim przypadku tylko w połączeniu z dodatkowym źródłem finansowania – jak dotacja czy kredyt celowy. Bazując na naszej ofercie, jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać dowolny układ odzysku ciepła z instalacji spopielarni, wg. wymagań i oczekiwań Inwestora.