JML-diving

Menu
MENU

Systemy transportu wewnętrznego

W dużych spopielarniach, w których zainstalowano kilka pieców i dziennie wykonuje się kilkadziesiąt kremacji, istotnym elementem staje się system transportu wewnętrznego, z zachowaniem najwyższych standardów etyki oraz przepisów sanitarnych.

W takim obiekcie mamy do czynienia z transportem ciał zmarłych, z chłodni do sali pożegnań/kaplicy, następnie do pomieszczeń pieca. Ruch ten pozostaje odseparowany od ruchu bliskich żegnających zmarłego. W dużych obiektach bardzo istotne jest, aby odpowiednio skoordynować wewnętrzne drogi ruchu, w celu zabezpieczenia się przed pomyłką lub niepotrzebnymi opóźnieniami.

Odpowiedzią na to jest odpowiednie zaprojektowanie budynku z wykorzystaniem automatycznych systemów transportu, które można też zintegrować z systemami wprowadzania do pieca. Pozwala to na optymalizację pracy spopielarni i domu przedpogrzebowego.

W ramach komplementarności naszej oferty zajmujemy się projektowaniem i integracją takich systemów.