JML-diving

Menu
MENU

Wstęp

Kompletna linia kremacyjna składa się z pieca, komina i układu spalinowego, układu wentylatorów, dystrybucji powietrza, wózka do wprowadzania i urządzenia rozdrabniającego. Jest to w pełni wyposażona linia – nie potrzebuje żadnych zewnętrznych urządzeń do przeprowadzania prawidłowego procesu spopielania.

Taka linia, w zależności od potrzeb może zostać wyposażona w dodatkowe systemy:

• Rekuperacja – odzysk ciepła na potrzeby układu ogrzewania pomieszczeń lub podgrzania wody;

• System filtrów – w celu ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, kiedy na danym terenie istnieją zaostrzone wymagania (obszary chronione przyrodniczo, kraje z dodatkowymi normami w zakresie emisji z pieców kremacyjnych);

• System transportu wewnętrznego z chłodni, sali pożegnań lub pomieszczenia technicznego.

Wszystkie systemy dodatkowe wykonuje się zawsze według indywidualnego projektu pod konkretny projekt obiektu i wymagania Inwestora. Mimo, że systemy te wykorzystują typowe podzespoły np. filtry, wentylatory, wymienniki, to każdorazowy wymóg dopasowania do oczekiwanych parametrów oraz integracja z innymi systemami (układ CO i CWU) i różne tryby pracy spopielarni wymagają odrębnych projektów. Projekty te są istotne także z powodów ekonomicznych – dobry dobór projektowy skutkuje maksymalizacją efektu ekonomicznego w postaci ograniczenia wartości inwestycji i kosztów eksploatacji urządzeń. Pozwala także ustrzec się przed złym doborem materiałów, aby maksymalnie wydłużyć trwałość urządzeń i ograniczyć koszty ewentualnych serwisów.