JML-diving

Menu
MENU

Linia Duval-2

Linia Duval stanowi flagowy produkt firmy Kalfrisa – są to dwukomorowe piece o najwyższej wydajności i najniższych zużyciach paliwa.

Są polecane do spopielarni wykonujących wiele spopieleń dziennie oraz pracujących całodobowo.

Pierwsze piece Duval zostały dostarczone do klientów prawie dwadzieścia lat temu. Na przestrzeni lat piece ewoluowały i podlegały ciągłemu unowocześnianiu konstrukcji i podzespołów, wprowadzanymi na życzenia klientów oraz w miarę pojawiania się nowości technicznych na rynku.

Piece Duval posiadają szereg unikalnych cech, wyróżniających je na tle innych pieców wykonanych z cegły szamotowej.

Są to:

• Elastyczność konstrukcji

Od samego początku projekt pieców Duval miał za zadanie zapewnić maksymalną elastyczność wykonania tak, aby można było je zamontować w dowolnych aranżacjach budynków spopielarni bez wpływu na parametry pracy pieca i spełnienie parametrów emisyjnych. Piece Duval można montować z kominami zamontowanymi na piecu, z kominami zamontowanymi obok pieca i bocznym wyprowadzeniem spalin oraz z oddzielonym kominem i kanałem spalinowym w posadzce. Jeśli wymaga tego projekt architektoniczny, w pewnym zakresie są też możliwe określone rozwiązania montażu komina na samym piecu. Piece Duval są pierwszymi piecami na rynku, które dostosowuje się do budynku, a nie odwrotnie. Istnieją instalacje, gdzie piece są zamontowane jako przylegające do siebie lub do ściany.

• Specjalna komora dopalania

Piece Duval dysponują obecnie największą komorą dopalania na rynku. Wielkość komory i jej specjalna konstrukcja gwarantują przebywanie gazów spalinowych w temperaturze 850 ˚C przez czas znacznie dłuższy, niż wynika to z obowiązujących przepisów. Zapewnia to większy margines bezpieczeństwa w przypadku, kiedy wykonujemy kremację w wyższej temperaturze i przepływ gazów jest szybszy, a ich objętość większa. Zabezpiecza to użytkownika przed możliwością pojawienia się spalin nieprzeźroczystych, wynikających z niewłaściwego dopalenia gazów. Położenie i wielkość komory dopalania połączone z dłuższym przebywaniem gazów spalinowych w piecu pozytywnie wpływa na parametry zużycia paliwa, powodując niższe koszty eksploatacji.

• Szybkie czasy rozgrzewania pieca

Piece Duval, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów ogniotrwałych, pozwalają na kilkukrotnie szybsze rozgrzewanie niż w przypadku pieców konkurencji. Czas rozgrzewania pieca Duval od pieca całkowicie zimnego wynosi od 15 do maksymalnie 45 minut.

• Krótkie czasy kremacji

Nominalnie kremację przeprowadza się przy temperaturach 750-850 °C w komorze spalania oraz minimum 850 °C w komorze dopalania. Temperatura kremacji ma bardzo istotny wpływ na czas kremacji oraz na zużycie paliwa. W uproszczeniu kremację można podzielić na kilka faz: spalanie trumny i tkanek miękkich, kalcynację kości oraz dopalanie szczątek. Pierwsza faza charakteryzuje się wysoką energią dostarczaną w procesie kremacji; praktycznie poza początkowym zapłonem palnik w komorze spalania pozostaje wyłączony. Palnik w komorze dopalania włącza się tylko, jeśli temperatura spada poniżej wartości zadanej 850 °C. W drugiej fazie kremacji źródłem ciepła w komorze spalania pozostaje wyłącznie ciepło palnika tej komory (jeśli jest włączony) oraz zakumulowane ciepło materiałów ogniotrwałych. Palnik w komorze dopalania włącza się analogicznie jak w pierwszej fazie – tylko, jeśli temperatura spada poniżej wartości zadanej 850 °C. W trzeciej fazie obydwa palniki działają wyłącznie, jeśli temperatura spada poniżej temperatury nominalnej oraz występuje potrzeba tzw. dopalenia szczątek. Podsumowując można stwierdzić, że największy wpływ na zużycie paliwa i czas kremacji ma: proces kalcynacji, wysoka akumulacja ciepła w piecu z pierwszej fazy kremacji oraz czas działania palnika w komorze dopalania. Rozwiązaniem problemu zużycia paliwa jest zwiększenie temperatury kremacji. Najwyższą skuteczność osiągamy, jeśli temperatura kremacji osiąga co najmniej temperaturę kalcynacji tj. 950 °C. Wtedy możemy istotnie skrócić czas kremacji (poniżej jednej godziny), a co za tym idzie – znacząco ograniczyć zużycie paliwa. Aby móc zwiększyć temperaturę kremacji piec musi posiadać dwie cechy – odpowiedniej wielkości komorę dopalania dostosowaną do szybszego, zwiększonego przepływu gazów spalinowych oraz wysoką odporność elementów ceramicznych pieca na temperaturę kremacji. Piece Duval umożliwiają pracę nawet w temperaturze 1200 °C, a odporność na wysoką temperaturę sięga 1600 °C.

• Najniższe zużycia paliwa

Dzięki wykorzystaniu cech wymienionych wyżej (w tym wysokiej temperatury kremacji) oraz dzięki możliwości pracy ciągłej i możliwości skrócenia czasu kremacji – przy wielokrotnej kremacji zużycie gazu ziemnego zaczyna się od 4-5 m3/kremację.

• Wytrzymałość konstrukcji

Zastosowanie wysokiej klasy materiałów oraz zaprojektowanie pieca z odpowiednim marginesem bezpieczeństwa przekłada się na dłuższą żywotność urządzenia, czyli na długie czasy eksploatacji pieca bez wymaganego remontu kapitalnego. W zależności od modelu, remont kapitalny jest wymagany nie wcześniej niż po 10 tysiącach kremacji lub nawet 50 tysiącach kremacji dla modelu Duval-5.

• Wygląd pieca dostosowany do aranżacji pomieszczeń

Każda spopielarnia jest inna. Każdy Inwestor i architekt mają inną wizję aranżacji pomieszczeń. Kalfrisa wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, umożliwiając indywidualne wykończenie pieców Duval: począwszy od dowolnej blachy wykorzystanej na obudowę dekoracyjną pieca a skończywszy na możliwości modyfikacji obudowy pieca poprzez zmianę jej wymiarów zewnętrznych w taki sposób, aby lepiej dopasować piec do wymiarów pomieszczenia piecowni.

• Pełna automatyka – możliwość obsługi przez jedną osobę

Często Inwestorzy mają indywidualne potrzeby w zakresie obsługi pieca – stawiają wysokie wymagania w zakresie minimalistycznej obsługi, w celu zachowania najwyższych standardów godnego pożegnania lub w celu ograniczenia kosztów obsługi. Piece Duval, w zależności od wybranej metody wprowadzania, umożliwiają obsługę przez jedną osobę, bez względu na płeć operatora. Obsługa jest łatwa i nie wymaga zwiększonego wysiłku ze strony operatora.

• Elastyczność budowy

Piece Duval standardowo budowane są w fabryce i w całości dostarczane na obiekt. W przypadku, gdy nie ma możliwości wprowadzenia do pomieszczenia gotowego pieca, z uwagi na brak możliwości przygotowania odpowiedniej drogi wprowadzania – istnieje możliwość wykonania pieca na miejscu inwestycji. To, co wyróżnia piec Duval od innych pieców to fakt, że piec wykonywany na miejscu lub budowany w fabryce jest identyczny konstrukcyjnie, co ułatwia jego przemieszczanie i serwisowanie.

Wybrane parametry pieców linii Duval:   

• Materiał: cegła szamotowa-żaroodporna, izolacja ceramiczna, konstrukcja stalowa, obudowa ze stali nierdzewnej;

• Praca w pełni automatyczna, sterowana komputerowo;

• Dwa palniki o mocy 600-1200 kW opalane paliwem gazowym lub olejem;

• Temperatura pracy – do 1200 °C, odporność do 1600 °C;

• Zużycie paliwa – od 5 m3 na kremację; 

• Szybkie rozgrzewanie – od 15 minut;

• Możliwa praca całodobowa;

• Wydajność do 8000 kremacji rocznie;

• Czas kremacji – 45-90 minut;

• Remont kapitalny – nie wcześniej niż po 10 000 kremacjach;

• Niska emisja zanieczyszczeń;