JML-diving

Menu
MENU

Filozofia produktów firmy Kalfrisa

Kalfrisa, projektując i wprowadzając na rynek swoją ofertę, założyła kilka cech, które determinują wszystkie piece:

Bezpieczeństwo pracy:

• W przypadku zaniku zasilania w energię elektryczną i – w konsekwencji – wyłączenia się wentylatorów oraz palników, kremacja dobiegnie do końca (w zależności od momentu, kiedy nastąpiło wyłączenie zasilania) bez żadnego zagrożenia dla obsługi – naturalny ciąg kominowy gwarantuje, że spaliny wydostaną się przewodem kominowym;

• Każde otwarcie drzwi wprowadzania lub wygarniania prochów powoduje automatyczne wyłączenia palnika komory spalania;

Bezpieczeństwo środowiska:

• Brak temperatury minimalnej w komorze spalania nie pozwala na otwarcie drzwi wprowadzania i wprowadzenia ciała do spopielenia – zachowane są temperatury procesu, które gwarantują zachowanie dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń;

• Temperatura w komorze dopalania zawsze wynosi co najmniej 850 °C;

Kompletność linii kremacyjnej:

• Dostarczane linie kremacyjne są zawsze kompletne – składają się z pieca, komina, układu wentylatorów, systemu sterowania, urządzenia do rozdrabniania, wózka wprowadzającego, montażu i serwisu;

• Piece mogą pracować na dowolne paliwo – gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy;

Produkty firmy Kalfrisa naturalnie ewoluują, zmieniając się zgodnie z potrzebami klientów i rozwojem technologii. Przyjęta filozofia w zakresie indywidualnego podejścia do każdego projektu przekłada się na produkowanie wielu modeli pieców, które dodatkowo podlegają dalszym modyfikacjom, aby spełnić każde oczekiwanie Inwestorów oraz wizje architektów.

Zmieniający się rynek podąża obecnie w kierunku, który wiele lat temu obrała Kalfrisa – oferowania produktów dopasowanych do potrzeb klienta. W świecie, w którym efektywność zakładu pogrzebowego zależy od każdego elementu, piece kremacyjne muszą być idealnie dobrane.

Ponieważ każdy klient działa na innym obszarze a poszczególne społeczności się różnią, to także piece są różne. Druga generacja pieców została usystematyzowana, podzielona na przejrzyste grupy i modele. Jednocześnie całkowicie przebudowano system sterowania – teraz wszystkie piece z grupy standard w każdej serii mają tablice sterujące z zunifikowanym interfejsem. Pozwala to uprościć obsługę i zapewnia łatwą rozbudowę.

Zastosowanie nowych układów paliwowych pozwoliło podnieść sprawność urządzeń – bez zmiany cen urządzeń. Nasz nowy piec Duval-2 Gen 2 zużywa już od 5 m3/kremację. Zgodnie z życzeniami Klientów, ciągle dostępna jest wersja Classic.

Wszystkie urządzenia otrzymały nowy system nadzoru JML Futuro Supervisor, będący nowoczesnym system wspierającym eksploatację urządzenia.

W ofercie pojawiły się także dwa nowe urządzenia wprowadzające.