JML-diving

Menu
MENU

Linia Merkur

Są to piece dedykowane do mniejszej liczby spopieleń niż linia Duval i X-5/2.

Wydajność tych pieców sięga 1000-1200 kremacji rocznie (5-6 dziennie). Taka wydajność predysponuje je do zastosowania do obsługi obszarów o populacji 250-350 tys. mieszkańców. Są też wykorzystywane jako pierwszy piec dla nowych spopielarni, które docelowo planują zakup drugiego pieca przy wzroście popularności kremacji. Z racji niższej liczby kremacji, główną ideą zaprojektowania pieców Merkur było zapewnienie niskich kosztów inwestycji, najniższych kosztów serwisu oraz umiarkowanych zużyć paliwa.

Linia Merkur to piece o największej wytrzymałości wśród pieców dostępnych na rynku. Przy planowanym obciążeniu, praktycznie przez cały okres eksploatacji urządzenia nie ma konieczności przeprowadzania remontu kapitalnego – wyłącznie bieżący serwis.

Linię Merkur wyróżnia:

• Najniższa wartość inwestycji na rynku

Dzięki kompaktowej budowie, przy spełnieniu wszystkich wymagań w zakresie ochrony środowiska i przepisów BHP, są to piece o najniższym koszcie zakupu. Pozwala to na szybszy zwrot z inwestycji oraz opłacalność inwestycji już przy niewielkiej liczbie kremacji.

• Największa wytrzymałość i odporność konstrukcji

Producent założył, że z racji planowanych ilości spopieleń na piecach Merkur, kluczowe jest zapewnienie urządzeniom podwyższonej wytrzymałości oraz odporności na nieregularną pracę. W większości pieców elementem, który zużywa się najszybciej jest trzon pieca. Specjalna konstrukcja trzonu w piecach Merkur sprawia, że jego wytrzymałość rośnie kilkukrotnie w stosunku do innych rozwiązań na rynku.

• Kompaktowe rozmiary

Przy zachowaniu odpowiednio dużego rozmiaru komory kremacyjnej oraz wydajności, producent uzyskał niewielkie wymiary zewnętrzne pieca. Gabaryty, w połączeniu z możliwością wykonania pieca z oprzyrządowaniem zamontowanym po jednej stronie, pozwalają na montaż urządzenia w małych pomieszczeniach, np. przylegające do ściany

• Uniwersalność wygarniania prochów

W zależności od zastosowania i gabarytów pomieszczeń piecowni, istnieją wersje pieca Merkur z wygarnianiem prochów z tyłu lub przodu.

Wybrane parametry pieców Merkur:

• Materiał: beton ogniotrwały, konstrukcja stalowa lakierowana;

• Praca w pełni automatyczna, sterowana komputerowo lub z niewielką ingerencją obsługi;

• Kompaktowa budowa – możliwość zabudowania w pomieszczeniach o wymiarach 3 m x 4,5 m

• Temperatura pracy – do 1200 °C, odporność do 1600 °C;

• Niskie zużycie paliwa na rozgrzewanie pieca i kremację – opłacalność uruchamiania pieca tylko na jedną kremację;

• Szybkie rozgrzewanie – do 15 minut;

• Wydajność do 1200 kremacji rocznie (5-6 na dobę);

• Czas kremacji – 80-90 minut;

• Wysoka wytrzymałość konstrukcji i trzonu;

• Niska emisja zanieczyszczeń.