JML-diving

Menu
MENU

Pozwolenia środowiskowe

Piece kremacyjne, jak wszystkie inne instalacje nie będące kotłami grzewczymi małej mocy, podlegają pod obowiązek uzyskania pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza. Jest to obligatoryjna procedura, dodatkowo po jej pozytywnym przejściu Inwestor jest zobowiązany do wykonania badań kontrolnych w zakresie emisji przez akredytowane laboratorium. Przy obecnym stanie zanieczyszczenia powietrza (ciągłe alerty smogowe) w wielu miejscowościach, poza pozwoleniem na emisję, należy przeprowadzić postępowanie kompensacyjne tj. zmniejszyć obecną emisję, zanim uruchomimy nową instalację.

Nasza firma skutecznie przeprowadza takie procedury, w tym w miastach o bardzo dużych zanieczyszczeniach powietrza czy też w uzdrowiskach.

Eksploatacja pieca bez pozwolenia może skutkować wysokimi karami finansowymi oraz nakazem zamknięcia instalacji.