JML-diving

Menu
MENU

Ochrona środowiska

Przy planowaniu i realizacji inwestycji oraz przy eksploatacji instalacji niezwykle istotną kwestią jest wpływ instalacji na środowisko.

Wszystkie oferowane przez nas urządzenia spełniają obowiązujące polskie i europejskie normy w zakresie ochrony środowiska oraz posiadają certyfikat CE.

Piece kremacyjne wyposażone są w komorę dopalania, która zgodnie z polskim prawem gwarantuje, że wszystkie zanieczyszczenia są eliminowane, zanim opuszczą urządzenie.

Poza tym piece mogą być wyposażone w dodatkowe systemy filtrów, które są wymagane na specjalnych obszarach (np. Natura 2000).

CE piece kremacyjne