JML-diving

Menu
MENU

Serwis techniczny

Linie kremacyjne, jak każde urządzenia techniczne wymagają okresowych przeglądów i odpowiednich serwisów. JML Funeris, jako jedyny wykonawca linii kremacyjnych w Polsce dysponuje dedykowanym lokalnym serwisem w Polsce. Wykwalifikowany serwis JML Funeris wykonuje zarówno prace instalacyjne, przeglądy okresowe oraz ewentualne naprawy i remonty. Dostęp do serwisu jest całodobowy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Siedzibą serwisu są Katowice, co pozwala objąć szybką dostępnością cały obszar działania JML Funeris tj. Polskę, Czechy i Słowację. Magazyn części zamiennych zlokalizowany jest w Katowicach i gwarantuje wysoką dostępność do niezbędnych podzespołów.

Serwis komunikuje się użytkownikami w ich naturalnym języku (polskim, czeskim i słowackim). Terenowi pracownicy serwisu są wspierani przez biuro projektowe i techniczne, w którym pracują inżynierowie o specjalnościach chemicznych, ochrony środowiska, automatyki i elektroniki oraz technologii i budowy maszyn. W nietypowych problemach interwencje podejmują pracownicy odpowiednich producentów. Pełne pokrycie kompetencjami całości zagadnień związanych z eksploatacją pieców kremacyjnych przez pracowników serwisu JML Funeris pozwala na szybkie i samodzielne reagowanie na potrzeby użytkowników. Prace serwisowe można podzielić kilka grup:

• Prace instalacyjne, montażowe i rozruchowe – realizowane w trakcie budowy instalacji;

• Przeglądy okresowe – realizowane zgodnie z harmonogramem;

• Interwencje zdalne – realizowane wg bieżących potrzeb natychmiast;

• Interwencje ekspresowe w zakresie napraw elektromechanicznych układów sterowania, wentylacji oraz palników – realizowane wg bieżących potrzeb, typowo w czasie 24-48 godzin w dni robocze;

• Naprawy wymurówki i remonty generalne – realizowane w terminach zaplanowanych i uzgodnionych z użytkownikiem.

Wszystkie prace serwisowe, podejmowane w celu rozwiązania problemów z linią kremacyjną i nie dotyczą wymurówki podejmowane są bezzwłocznie i usuwane w możliwie najkrótszym terminie. Prace wykonywane zdalnie najczęściej w tym samym dniu, prace wymagające dojazdu do siedziby klienta typowo w czasie 24-48 godzin w dni robocze. Pozwala to zminimalizować niedostępność linii kremacyjnej na skalę dotychczas niemożliwą do osiągnięcia w Polsce.

Istotną cechą wyróżniającą nasz serwis jest jego skodyfikowanie w proste i czytelne pakiety, łatwe do wyboru przez użytkownika:

• Serwis podstawowy

• Serwis podstawowy plus

• Serwis rozszerzony

• Serwis Zero Kosztów

• Inne dedykowane serwisy specjalne

• Serwisy i remonty generalne pieców innych producentów