JML-diving

Menu
MENU

Oferowane systemy wprowadzania

Omówione metody wprowadzania odpowiadają oferowanym przez nas systemom, które są obsługiwane przez następujące rodzaje wózków:

• Wózek Kaltoro 1 Classic – jest to wózek standardowy do obsługi systemu z podpórkami poprzecznymi, półautomatyczny, używany z piecami Merkur i X-5/2. Posiada wbudowany akumulator, który zasila napęd pionowy. Przesuw poziomy odbywa się za pomocą siły operatora.

• Wózek Kaltoro 2 Standard – jest to wózek standardowo dostarczany z piecami Duval. Posiada wbudowany akumulator, który zasila napęd pionowy. Przesuw poziomy odbywa się za pomocą siły operatora. Wózek wyposażony jest we wsporniki boczne lub zdejmowane podpory poprzeczne (wybór rozwiązania na etapie zamówienia).

• Wózek Kaltoro 3 – różni się od wózka Kaltoro 2 tym, że jest zasilany z sieci elektrycznej i nie posiada wbudowanego akumulatora. Wózek posiada system otwierania drzwi wprowadzania sterowany z pulpitu wózka oraz system kontroli poziomu od podłogi pieca.

• Wózek Kaltoro 4 Automatic – jest wózkiem zaprojektowanym do w pełni automatycznej obsługi. Zarówno podnoszenie jak i przesuw wózka odbywa się za pomocą napędu elektrycznego. Wózek zasilany jest z sieci elektrycznej. Sterowanie wózkiem możliwe jest z pulpitu pieca lub dedykowanego pulpitu operatora zamontowanego w dowolnym miejscu z podglądem na salę wprowadzania. Wózek obsługuje system wprowadzania ze wspornikami bocznymi.

• Wózek Kaltoro 5 Semi Automatic – jest uproszczoną wersją wózka Kaltoro 4. Posiada w pełni elektryczny napęd do celów podnoszenia i przesuwu wózka. Różnica sprowadza się do tego, że polecenia sterujące musi wydawać operator za pomocą konsoli, a nie automatyczny program ze sterownika.

Wózki Kaltoro 2 -5 mogą być wyposażone w dodatkowe systemy uzupełniające – system ważenia, kamera do podglądu, modyfikacje sterowania – wg. potrzeb klientów.

Dla wózków wyposażonych we wsporniki boczne standardową funkcjonalnością jest ukrywanie wideł wózka w szynach (w posadzce). Wózki wyposażone w układ podpór poprzecznych, mogą przy modyfikacji ustawienia pieca ukrywać się pod piecem – co umożliwia dosunięcie wózka do drzwi wprowadzania jak wózek jest nieużywany.