JML-diving

Menu
MENU

Aktualności

Nowe obowiązki dla zakładów pogrzebowych i krematoriów – sprawdź czy dotyczy to Twojej firmy

10.02.2016

Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych zwana tzw. ustawą f- gazową, nakłada nowe obowiązki na operatorów urządzeń zawierających tzw. czynnik chłodniczy. Nowa ustawa jest wynikiem ograniczania przez Unię Europejską emisji gazów cieplarnianych do których należą gazy fluorowane czyli tzw. gazy HFC lub F-gazy czego konsekwencją jest sprawowaniem większej kontroli nad urządzeniami, które zawierają szkodliwe substancje.

Zgodnie z przyjęciem w połowie stycznia rozporządzeń do ww. ustawy, urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, przeciwpożarowe oraz pompy ciepła, muszą zostać zgłoszone do specjalnej bazy, najpóźniej do 14 marca. Obowiązek ten dotyczy urządzeń, w tym także chłodni stosowanych w zakładach pogrzebowych, które zawierają co najmniej 3kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Rejestracji należy dokonać elektronicznie do Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO), gdzie zakłada się tzw. Kartę Urządzenia.

Nowa ustawa f-gazowa narzuca także inne obowiązki na operatora urządzeń chłodniczych; m.in. zapewnienie sprawdzenia urządzenia pod względem wycieków czy dokonywanie prac naprawczych i serwisowych jedynie przez osoby posiadający specjalny certyfikat.

Za niezastosowanie się do nowym wymogów prawnych przewidziano kary w wysokości od 600 do 3000 zł.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym pracownikiem:

Tel. +48 661 254 000