JML-diving

Menu
MENU

Aktualności

Nowy projekt JML Funeris w Chrzanowie

8.08.2018

Mamy przyjemność poinformować, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania w trybie konkursu ofert, Urząd Miejski w Chrzanowie podpisał ze spółką JML Funeris umowę na zaprojektowanie Domu Przedpogrzebowego wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego oraz nadzór autorski przy jego budowie.

Jest to już 20 projekt z branży pogrzebowej z pozwoleniem budowlanym realizowany przez spółkę JML Funeris, co umacnia pozycję firmy jako lidera w zakresie projektowania domów pogrzebowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nowy Dom Przedpogrzebowy będzie zlokalizowany przy ul. Elii Marchettiego przy rozbudowywanym Cmentarzu Komunalnym w Chrzanowie. Obiekt będzie zawierał m.in. pomieszczenie główne do obsługi ceremonii pogrzebowych, pomieszczenia pomocnicze do przechowywania zwłok oraz zaplecze techniczno-gospodarcze. Budynek ma nawiązywać do zaprojektowanego już na terenie cmentarza budynku administracyjnego.