JML-diving

Menu
MENU

Ekonomiczne aspekty prowadzenia spopielarni

Prowadzenie spopielarni to działalność biznesowa, która ma na celu świadczenie usług dla ludności, przy generowaniu odpowiednich przychodów i zysków dla właścicieli.

W naszych warunkach mamy do czynienia z kilkoma rodzajami spopielarni, które możemy podzielić na:

• Spopielarnie wysokowydajne, najczęściej budowane z myślą o prowadzeniu wyłącznie działalności kremacyjnej. Takie spopielarnie, prowadzące po kilka tysięcy spopieleń rocznie, zwykle powstają – w pierwszej kolejności w dużych aglomeracjach.

• Duże spopielarnie, wykonujące od 1000-3000 spopieleń rocznie, najczęściej zainstalowane w dużych aglomeracjach, prowadzone też często przez duże zakłady pogrzebowe.

• Średnie spopielarnie – wykonujące od kilkuset spopieleń do 1-2 tysięcy, najczęściej zainstalowane w średniej wielkości aglomeracjach.

• Male spopielarnie, wykonujące do 1000 spopieleń rocznie, zlokalizowane w obszarach o populacji nie większej niż 350 tysięcy mieszkańców.

Obecnie rynek wysokowydajnych spopielarni jest w naszej części Europy nasycony – nie ma miejsca, ze względów ekonomicznych, na budowę nowych obiektów tego typu – o ile likwidacji nie ulegną obiekty już istniejące. Powstają obecnie ostatnie duże krematoria – wypełniając obszary, gdzie dotychczas nie było spopielarni.

Natomiast najdynamiczniej rozwijają się średnie i małe spopielarnie. Popularność takich obiektów wynika z zapotrzebowania na lokalizowanie spopielarni w pobliżu miejsc, w których odbywają się ceremonie pogrzebowe.

Powstanie nowego krematorium powoduje, że automatycznie wzrasta ilość kremacji na danym terenie. Duże zakłady pogrzebowe postrzegają inwestycję we własną spopielarnię jako źródło zwiększenia przychodów oraz powiększenia przewagi konkurencyjnej nad innymi zakładami pogrzebowymi. Jak pokazały doświadczenia w innych krajach, zakłady pogrzebowe świadczące kompleksową usługę we swoich obiektach przejęły większościowy rynek usług pogrzebowych.

W celu zagwarantowania opłacalności inwestycji w spopielarnię należy dokonać prawidłowego doboru linii kremacyjnej i partnera technologicznego. Linia powinna być dobrana pod względem ilości spopieleń i cyklu pracy. Przewymiarowanie spopielarni będzie skutkować gorszymi parametrami eksploatacyjnymi oraz dłuższym zwrotem z inwestycji. Dlatego istotne jest, by przed inwestycją wykonać biznes plan z dokładną analizą potrzeb i możliwości rynkowych. Nasza firma wykonuje kompleksowo takie opracowania.