JML-diving

Menu
MENU

Linia X-5/2

Linia X-5/2 stanowi najbardziej popularną grupę pieców produkowanych przez Kalfrisę.

Z uwagi na swoją uniwersalność, piece te są najczęściej wybierane dla typowych spopielarni, które wykonują od kilkuset do 2500 spopieleń rocznie na jednym piecu.

Piece X-5/2 zostały zaprojektowane do szybkiej i efektywnej kremacji. W tym celu zostały wykonane ze specjalnego betonu ogniotrwałego, który pozwala na szybkie rozgrzanie pieca (typowo w czasie 10-15 minut), jak również – jeśli wystąpi taka potrzeba – na pracę całodobową. Zastosowany materiał charakteryzuje się większą trwałością w stosunku do cegły szamotowej (czas między remontami generalnymi jest dłuższy o około 20%) oraz wysoką odpornością na szybkie zmiany temperatury. Piece X-5/2 zostały zaprojektowane jako piece trzykomorowe i trzypalnikowe. Poza typowymi komorami spalania i dopalania występuje dodatkowo komora rozgrzewania. Zastosowanie trzeciej komory istotnie wpływa na trwałość urządzenia, przedłużając czas eksploatacji pieca bez konieczności wykonywania remontu kapitalnego.

Piece X-5/2 wyróżnia:

• Krótki czas rozgrzewania – 10 do 15 minut;

Beton ogniotrwały, z którego zbudowany jest piec, nie posiada spoin wypełnionych zaprawą – jak to ma miejsce w piecach wykonanych z cegły. Tradycyjne piece wykonane z cegły szamotowej mają cegły i spoiny z materiałów o różnej rozszerzalności cieplnej, co wpływa na dłuższy czas rozgrzewania. Piec wykonany z betonu ogniotrwałego posiada mikroszczeliny, które tworzą się w procesie produkcji pieca i rozruchu urządzenia. Mikroszczeliny stanowią zabezpieczenia przed pęknięciami, gdyż w trakcie rozgrzewania pieca – wskutek rozszerzania się betonu – samoistnie się zamykają. Pozwala to na ekspresowy czas rozgrzewania.

• Większa trwałość – dłuższy czas bez remontu kapitalnego niż w przypadku tradycyjnych pieców z cegły szamotowej;

Cechy betonu ogniotrwałego powodują, że znacznie rzadziej występują duże pęknięcia lub przepalenia materiału ogniotrwałego. Jeśli na skutek nieprawidłowej eksploatacji wystąpią uszkodzenia betonu, to najczęściej ograniczają się do jednego segmentu. Dzięki temu, naprawa jest prosta i szybka, co nie wpływa w znaczący sposób na przestoje pieca, a koszty samych napraw są niskie. Naprawa wymurówki nie wymaga rozbierania pieca. W zależności od sposobu eksploatacji remont generalny jest wykonywany typowo po kilkunastu tysiącach kremacji.

• Łatwe remonty bieżące i generalne

Technologia budowy pieców X-5/2 pozwala naprawiać wymurówkę pieca za pomocą typowych metod budowlanych, pod warunkiem zastosowania odpowiednich materiałów ogniotrwałych. Pozwala to znacząco obniżyć koszty napraw. Przy odpowiednim serwisie, metodą drobnych napraw można znacząco wydłużyć żywotność urządzenia – czyli czas do remontu kapitalnego – oraz ograniczyć czasy przestoju pieca. Budowa pieca, przez łatwy dostęp do elementów elektromechanicznych i palników, umożliwia szybkie naprawy bieżące, bez konieczności zbędnych demontaży. Jeśli Inwestor chce ograniczyć koszty serwisu, znaczną część prac konserwacyjno-serwisowych może wykonać samodzielnie, gdyż nie wymagają one specjalistycznej wiedzy w zakresie budowy pieców kremacyjnych.

• Skalowalność wydajności – idealny piec dla średniego krematorium lub jako pierwszy piec dla dużego krematorium

Dla Inwestorów którzy rozpoczynają swoją działalność w zakresie kremacji, model X-5/2 jest idealnie dobrany jako pierwszy piec. Szybkie rozgrzewanie pozwala obsługiwać klientów bez przestoju w pierwszym okresie eksploatacji, kiedy ilość spopieleń wynosi kilkaset rocznie. W miarę rozwoju biznesu kremacyjnego, dobowe ilości spopieleń i czas pracy można bezproblemowo wydłużać. X-5/2 standardowo może pracować przez 16-20 godzin na dobę, a jeśli jest taka potrzeba – to sporadycznie całodobowo. Maksymalna wydajność pieca X-5/2 sięga 2500 spopieleń rocznie. Jeśli krematorium będzie dalej zwiększać ilość spopieleń, to wtedy rekomendujemy zakup głównego pieca o większej wydajności oraz polecamy, aby dotychczas eksploatowany piec X-5/2 używany był jako piec uzupełniający, w dniach zwiększonej ilości kremacji lub na czas przestojów pieca głównego. W przypadku osiągnięcia rocznej liczby spopieleń rzędu 1000-1500 (5-7 dziennie), zapewnienie ciągłości działania spopielarni przy konieczności zatrzymania pracy pieca (na czas przeglądów, napraw czy remontów) wymusza posiadanie dwóch pieców, niezależnie od tego, jakie piece posiadamy.

• Atrakcyjna relacja ceny do parametrów

Koszt kompletnej linii kremacyjnej, zbudowanej w oparciu o X-5/2 przy zaoferowaniu Inwestorowi parametrów dużego pieca ogranicza koszty inwestycji oraz pozytywnie wpływa na rentowność inwestycji, szczególnie w pierwszych latach eksploatacji spopielarni, kiedy ilość kremacji powoli rośnie, a amortyzacja i koszty utrzymania obiektu spopielarni są w miarę stałe.

Wybrane parametry pieców X-5/2:

• Materiał: beton ogniotrwały, konstrukcja stalowa lakierowana;

• Praca w pełni automatyczna, sterowana komputerowo lub z niewielką ingerencją obsługi;

• Trzy palniki o łącznej mocy około 1200 kW;

• Temperatura pracy – do 1200 °C, odporność do 1600 °C;

• Niskie zużycie paliwa na rozgrzewanie pieca i kremację – opłacalność uruchamiania pieca tylko na jedną kremację;

• Szybkie rozgrzewanie – do 15 minut;

• Możliwa sporadyczna praca całodobowa – typowa praca 16-20 godzin na dobę;

• Wydajność do 2500 kremacji rocznie;

• Czas kremacji – 60-90 minut;

• Remont kapitalny – nie wcześniej niż po kilkunastu tysiącach kremacji;

• Niska emisja zanieczyszczeń;